ATEX Ventilatoren

Atexventilatoren worden toegepast in omgevingen met (mogelijk) explosiegevaar. Dit kunnen omgevingen zijn waar gas of stofexplosies niet kunnen worden uitgesloten. Afhakelijk van de zone-indeling wordt de juiste Atex ventilator gekozen. WTA Luchttechniek heeft een uitgebreid programma Atexventilatoren in zowel kunststof, staal en RVS voorzien van motoren in diverse beschermingsklasses (Ex e, Ex d(e) etc.). Wij leveren kunststof atexventilatoren tot Atex zone 1, waarbij de ventilatoren vervaardigd worden uit elektrisch geleidend kunststof (PE-el, PP-el)

Richtlijn Atex ventilatoren

De ATEX richtlijn 2014/34/EU voorziet in regelgeving met betrekking tot producten (atex ventilatoren) die in een explosiegevaarlijke omgeving worden ingezet. Het begrip ATEX is afgeleid van de Franse benaming ‘ATmosphère EXplosible’ en wordt voor beide Europese richtlijnen, ATEX richtlijn 2014/34/EU en ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG, toegepast.

De eisen waaraan de constructie van de ATEX-ventilatoren dienen te voldoen, staan tot in detail beschreven in de DIN EN 14986 (NEN EN 14986) en DIN EN ISO 80079 (NEN EN ISO 80079)  norm.

Bij de selectie van een Atex ventilatoren is van belang dat deze geschikt is voor de zone waar hij wordt toegepast. Het niveau van explosiebeveiliging wordt bepaald aan de hand van het medium (binnenzijde ventilator) en de opstellingsomgeving (buitenzijde ventilator). Er worden de volgende zones onderscheiden:

Zones met explosiegevaarlijke gassen, dampen en nevels

Zone 0

Een ruimte waarin continu of voor langere periodes een ontvlambare atmosfeer aanwezig is, bestaande uit een mengsel van lucht en brandbare substanties in de vorm van gas, damp of nevel.

Zone 1

Een ruimte waarin onder normale omstandigheden kortstondig een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn, bestaande uit een mengsel van lucht en brandbare substanties in de vorm van gas, damp of nevel.

Zone 2

Een ruimte waarin alleen bij abnormale omstandigheden zeer korte tijd een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn, bestaande uit een mengsel van lucht en brandbare substanties in de vorm van gas, damp of nevel.

Zones met explosiegevaarlijk stof

 

Zone 20

Een ruimte waarin continu, voor langere periodes of vaak een ontvlambare atmosfeer aanwezig is in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht.

Zone 21

Een ruimte waarin er rekening mee moet worden gehouden dat onder normale omstandigheden af en toe een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht.

Zone 22

Een ruimte waarin onder normale omstandigheden hooguit zeer korte tijd een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht.

Typeaanduiding Atex Ventilator

Op het typeplaatje van de atex ventilator staat altijd een duidelijk leesbare markering met betrekking tot het veiligheidsniveau. Dit kan bijvoorbeeld de volgende markering zijn:

ATEX   Ex   II   2/3G   c   IIB   T3

Wat betekent:

Ex

Markering voor een explosieveilig apparaat

II

Apparaatgroep

 • mijnbouw
 • II overige toepassingen

2/3G

Apparaat categorie

 • 2inzetbaar in Zone 1
 • 3: inzetbaar in Zone 2
 • G: staat voor gas
 • D: staat voor stof (‘dust’)

c

Ontstekingsveiligheid van het apparaat

 • c: constructief veilig
 • d: drukvaste kapseling
 • e: verhoogde veiligheid

T3

Temperatuurklasse, oftewel de hoogst optredende oppervlaktetemperatuur

 • T3: = 200 °C
 • T4: = 135 °C

(T3 en T4 dekken ook de temperatuurklasses T1 en T2)