ATEX Ventilatoren

De ATEX richtlijn 2014/34/EU voorziet in regelgeving met betrekking tot producten (atex ventilatoren) die in een explosiegevaarlijke omgeving worden ingezet. Het begrip ATEX is afgeleid van de Franse benaming ‘ATmosphère EXplosible’ en wordt voor beide Europese richtlijnen, ATEX richtlijn 2014/34/EU en ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG, toegepast.

De eisen waaraan de constructie van de ATEX-ventilatoren dienen te voldoen, staan tot in detail beschreven in de DIN EN 14986 (NEN EN 14986) en DIN EN ISO 80079 (NEN EN ISO 80079)  norm.

Het niveau van explosiebeveiliging wordt bepaald aan de hand van het medium (binnenzijde ventilator) en de opstellingsomgeving (buitenzijde ventilator). De Hürner-Funken ventilatoren zijn leverbaar voor EX-zones 1 en 2 in verschillende zonevariaties.

Typeaanduiding Atex Ventilator

Op het typeplaatje van de atex ventilator staat altijd een duidelijk leesbare markering met betrekking tot het veiligheidsniveau. Dit kan bijvoorbeeld de volgende markering zijn:

ATEX   Ex   II   2/3G   c   IIB   T3

Wat betekent:

Ex

Markering voor een explosieveilig apparaat

II

Apparaatgroep

 • mijnbouw
 • II overige toepassingen

2/3G

Apparaat categorie

 • 2inzetbaar in Zone 1
 • 3: inzetbaar in Zone 2
 • G: staat voor gas
 • D: staat voor stof (‘dust’)

c

Ontstekingsveiligheid van het apparaat

 • c: constructief veilig
 • d: drukvaste kapseling
 • e: verhoogde veiligheid

T3

Temperatuurklasse, oftewel de hoogst optredende oppervlaktetemperatuur

 • T3: = 200 °C
 • T4: = 135 °C

(T3 en T4 dekken ook de temperatuurklasses T1 en T2)